Amb el guarda del "Point triple", aquell dia s'havia deixat
les botes...