Una salutacio "para los amigos riojanos". Fontaner que ajuda
i ensenya l'ofici als aprenents de Glazoué.


Construccio d'un diposit elevat per l'aigua

Tota l'escola ajuda en el projecte de canalitzacio de l'aigua.
Juan Pablo i Luis Miguel en la missio d'un poble del nord de Benin
revisant el projecte de distribucio d'aigua al poble, des de la construccio del pou
fins a una vintena de punts de distribucio
L'alumne més aplicat de l'escola de Glazoué, a la classe de
francès.