De travessa...........................buscant camins
Una platga a Ghana

A...................tope
No paren de venir
Continua venin gent
Evolució d'imatge

Caçoleta per el cauxo

A la recollida del cauxo
Ja l'arreglarem................
Una vista desde la primera pensio que agafem