En un camp de cotó a Mali
Venda de llenya per cuinar, al peu de la carretera dun poble de Mali
La bencinera rural tambe funciona