Una casa antiga de Bekwai........relacionada amb el cacao

Passan per Kumasi Ciutat important en Ghana
Una simpatica noia
Una colla de musics que varem trobar..........casi sempre toquen en funerals. A Ghana es diferent, la forma d'entendre la mort.

Es pot entrar a dins del tronc

Un gran Baobab.................dels mes grans de Burkina
Un poble sortin de Burkina