A l'oficina de Remar Burkina, amb en Vitor, portugues que
va arrencar el projecte a Ouagadougou.