Talles de fusta de la vida Dogon

Paret de la falla Bandiagara