Hem recorregut el parc W de Niger, amb els companys de
Global Play, ens aturem al "Point Triple" on conflueixen
Benin, Burkina Faso i Niger.