Vam estar a punt de posar-nos a resar a la seva vora perque
ens fessin el Visat per entrar a Niger.