Infants acabats de fer la circuncisio, una practica habitual en aquestes terres