Amb els amic de la CC ONG de Sant Sadurni d'Anoia, que estan
treballant en projectes varis, al poble de HOMBORI