A Ghana també arriven els productes de Sant Esteve.