Consell d'avis al poble de Kokotru, per resoldre els problemes setmanals