Aixó es lo que et pot passar si no portes gas.oil sufucient