Advertiments de mines en les bores de la carretera