Una salutacio "para los amigos riojanos". Fontaner que ajuda
i ensenya l'ofici als aprenents de Glazoué.