Descarregant ceramica a la localitat de Segou, el riu Niger es una via de
comunicació i transport.