Carregan coto per portar a la fabrica a on separen el gra de la fibra