Una abraçada als de Arbuçies que ens vem trobar per el cami (Senegal)