Aprofitant el viatge, en la ciutat de Touba (Senegal)